top of page
Loggan_MARTALL.png
Grön ljusstråle


VÄLKOMMEN

 

Martall psykologi drivs av mig Lina Bratt. Jag är utbildad legitimerad psykolog. Jag erbjuder både KBT och Schematerapi enskilt och för par.

Känner du en stark oro eller känner dig nedstämd? Har du problem med starka känslor eller självkänslan? Befinner du dig i en relation till en eller flera personer där du inte mår bra? Har du varit med om traumatiska upplevelser under uppväxten eller som vuxen? 

Oavsett vilka besvär du har så är du varmt välkommen att boka in ett besök hos mig. 


Jag har mottagning på Söder i Stockholm men kan även ses online. 

BEHANDLING

Varje människas behov är unikt och därför anpassar jag behandlingens utformning individuellt. Det terapeutiska arbetet sker i spänningsfältet mellan det du berättar om som expert på ditt eget liv och mitt sätt att som terapeut applicera mina kunskaper. Jag eftersträvar att du som min klient får ett engagerat, varmt och förtroendeingivande bemötande.

Grön ljusstråle

KBT

Har du en känsla av ständigt vara på din vakt? Oroar du dig mycket för vad som kan hända? Fastnar du i tankar och grubbel på kvällarna?  Har du svårt att släppa gamla händelser och tänker tankar som "tänk om"? Känner du dig nedstämd eller hopplöshet inför framtiden? Har du sömnsvårigheter? Har du svårt att slappna av i umgänget med andra personer? Upplever du en ständig stress och känslor av att inte räcka till? Lider du av en stark fobi som hindrar dig i din vardag?  

 

En KBT behandling börjar vanligen med att vi tillsammans kartlägger aktuella symtom d.v.s. vilket konkret psykiskt eller annat lidande som du upplever. Därefter gör vi en konceptualisering, även kallat KBT fallformulering vilket innebär att man kartlägger vilka aktuella situationer, tankar, känslor och beteenden som är kopplade till lidandet i fråga. När vi tillsammans kartlägger beteenden gör vi även en s.k. funktionell analys vilket innebär att man ser till vilken funktion olika beteenden fyller för dig på kort och lång sikt. Vi arbetar för att skapa en gemensam bild av problematiken och vad som kan vara hjälpsamt. KBT handlar mycket om att ge verktyg för att sedan självständigt kunna hantera svårigheter som kommer upp. I KBT jobbar vi för att skapa en egen tilltro till din egen förmåga men för att komma dit behövs det ibland hjälp på vägen.

SCHEMATERAPI

 Faller du in i gamla destruktiva mönster som du inte lyckas bryta?  Brukar du fastna i destruktiva förhållanden? Är du konstant svartsjuk eller är du ständigt rädd för att bli avvisad och övergiven av vänner och partners? Har du svårt att kontrollera känslor och impulser eller känner du dig tom och likgiltig? Har du höga krav på dig själv att lyckas och duga inför andra och/eller ett omättligt bekräftelsebehov? Plågas du av återkommande skam och skuldkänslor? Är du självanklagande? Känner du dig som en dålig människa? I så fall kan schematerapi vara något för dig! 

 

När KBT inte räcker till, och problemen förstås bättre utifrån tidigare erfarenheter, så erbjuder schematerapi en god förståelse för hur problemen uppstått och har lett till bestående och svårföränderliga tankar, känslor och minnen som leder till problematiska och destruktiva beteendemönster.  Schematerapi tillhör KBT-skolan men har större fokus på kontakten mellan psykolog och klient och innehåller influenser från bland annat anknytningsteori, gestaltterapi och dynamisk terapi. Schematerapi har visat sig fungera väl om problematiken förstås bättre utifrån erfarenheter i barndomen och om problemen är långvariga eller mer relationsbetingade. Schematerapi lämpar sig väl vid parterapi.

FYSISK AKTIVERING

Jag har genom mina studier till specialist fått kunskap om relationen mellan fysisk aktivitet och psykisk hälsa. Hur ser sambandet ut mellan psykiskt välbefinnande och prestation? Hur kan psykologisk kunskap främja fysisk motivation och prestation hos den aktiva? I behandlingen undersöker jag hur det ser ut med fysisk aktivering i vardagen och hur relationen till kroppen och att röra på sig ser ut? Hur kan avslappning tillämpas för god återhämtningsförmåga? En god relation till kroppen och känslan av att klara av saker fysiskt kan också främja självkänslan och självförtroendet. Jag ser både psyke och somatik som delar av en helhet och därför kan fysisk aktivering introduceras och anpassas efter dina egna förutsättningar som en del i behandlingen. 

UTBILDNINGSTERAPI

Utbildningsterapi kommer att erbjudas i begränsad form till ett reducerat pris. I min utbildning på psykoterapeutprogrammet ingår patientarbete under handledning. Handledningen sker utifrån inspelade terapisessioner vilka analyseras av mig själv, men ibland även tillsammans med ett par kolleger och handledare/lärare, för professionell rådgivning. Filminspelningarna ses som arbetsanteckningar och förvaras därför under samma sekretess som journalhandlingar under samtalsterapins gång. Inspelningarna raderas fortlöpande. Det första samtalet är kostnadsfritt och kan ske både fysiskt och digitalt. I det samtalet gör jag en första bedömning för att säkerhetsställa att behandlingen kan passa och vara hjälpsam.  Det blir även en möjlighet för dig att känna efter om jag som terapeut kan passa dig och du får en möjlighet att ställa frågor.

Grön ljusstråle

MOTTAGNING

Behandlingen är individuell och sker fysiskt på någon av mina två mottagningar på Södermalm i Stockholm. Jag sitter på Bastugatan 39 på måndagar och på Pustegränd 2 på tisdagar, torsdagar och fredagar. Samtalen kan även tillgodoses online via en krypterad videotjänst. Bedömningen och eventuell behandlingsplanering utgår från varje persons önskningar, behov och förutsättningar, från några enstaka konsultationer till en längre psykoterapi om så önskas. Jag tar även emot par.

 

Om jag bedömer att du behöver en annan typ av insats och uppföljning än den jag kan erbjuda, så kan jag vägleda och stötta till att söka en behandlare med bättre kompentens för det du söker eller specialistvård.

MÅNDAGAR

Bastugatan 39

118 56 Stockholm

Sweden

TISDAG. TORSDAG FREDAG

Pustegränd 2

118 20 Stockholm

Sweden

PRISER

Du betalar via Swish eller faktura. Avbokning görs 24 h innan avtalad tid.

Avbokning senare än 24 h debiteras med 400 kr. 

Första besök 60 min: 1300 kr 

Återbesök 45 min: 1300 kr

Parsamtal 60 min: 1800 kr

Utbildningsterapi 45 min: 400 kr

 

Din arbetsgivare eller ditt försäkringsbolag kan i flera fall också betala hela eller delar av en psykoterapeutisk behandling. Hör med dem. 

KONTAKTA MIG

Du är varmt välkommen att kontakta mig med dina frågor eller en bokning av en tid. Skriv gärna till mig via mail eller ring mig på numret nedan så återkommer jag så snart jag kan. 

MEDDELANDE

Tack för ditt meddelande!

bottom of page