top of page
Grön ljusstråle


VÄLKOMMEN
Martall psykologi drivs av mig Lina Bratt. Jag är utbildad legitimerad psykolog och har en lång erfarenhet av att arbeta inom primärvården. 
Under mina år som verksam psykolog har
 en önskan växt, om att kunna erbjuda en mer helomfattande och djupgående psykologisk behandling för de som vill och behöver det. På min egen mottagning Martall Psykologi erbjuder jag KBT och Schematerapi enskilt och för par.
 

Det är viktigt för mig att erbjuda behandling som har stöd i forskning och vetenskap. Därför utbildar jag mig kontinuerligt och tar handledning för att utveckas i min roll som psykolog. Just nu, vid sidan av verksamheten på mottagnigen vidareutbildar jag mig till specialistpsykolog med inriktning terapi/behandling och legitimerad psykoterapeut med KBT-inriktning (s.k. steg-2). 

Jag tar emot klienter för samtal på Söder i Stockholm men även online.
 

BEHANDLING

Varje människas behov är unikt och därför anpassar jag behandlingens utformning individuellt. Det terapeutiska arbetet sker i spänningsfältet mellan det du berättar om som expert på ditt eget liv och mitt sätt att som terapeut applicera mina kunskaper. Jag eftersträvar att du som min klient får ett engagerat, varmt och förtroendeingivande bemötande.

Grön ljusstråle

KBT

Den kognitiva beteendeterapin är en samlig av metoder hämtade ur olika psykologiska teorier som ständigt är under utveckling. Under KBT paraplyet finns  exempelvis Acceptance and Commitment Therapy (ACT), Dialektisk Beteendeterapi (DBT) och Mindfulness Based Therapy (MBCT). Här fokuserar vi på att analysera och jobba med olika beteendemönster. I det här arbetet betraktas inte bara dina handlingar som beteenden, utan vi ser också på kroppsliga reaktioner, tankar och känslor som beteenden. Behandlingen inleds med en så kallad beteendeanalys där information samlas om dina olika beteenden i olika problemrelaterade sammanhang.

 

KBT lämpar sig framförallt i behandling av en känsla av ständigt vara på sin vakt och oroa sig samt fastna i tankar på vad som kan komma att hända. Du kan hamna i ältande och negativa känslor som leder till nedstämdhet och upplevelsen av att känna hopplöshet inför framtiden. Det kan finnas jobbiga känslor i umgänget med andra människor och en känsla av att inte kunna slappna av och ge en rättvis bild av dig själv i sociala sammanhang. Du kan känna stress och gå omkring med upplevelsen av att inte räcka till.

SCHEMATERAPI

Schematerapi är en vidareutveckling av traditionell KBT med större fokus på våra relationer och villkor för psykologisk utveckling. Här utgår vi från att det finns grundläggande känslomässiga behov som blir mer eller mindre tillgodosedda under uppväxten. Det kan vara en avsaknad av närhet, värme, empati och känslomässig vägledning och acceptans för våra fel och brister under uppväxten. Det kan röra sig om trauma eller att du har blivit utsatt för någon typ av misshandel eller övergrepp. Det kan även ha blivit för mycket av det goda, vilket innebär att du kan ha blivit bortskämd med överbeskyddande och allt för involverade föräldrar, alternativt fått för stor frihet utan rimliga gränser. Du kan ha lärt dig av dina föräldrar och tagit efter deras tankar, känslor och beteenden och gjort dem till en del av ditt eget fungerande, även om  du inte delat deras erfarenheter. När behoven inte tillgodoses ändamålsenligt utvecklar vi olika Scheman som består av djupt rotade känslor och övertygelse om oss själva och andra. Scheman präglar hur vi känner, tolkar och agerar i livet och kan leda till problem och lidanden som på olika sätt påverkar oss i den livskontext vi befinner oss men som är svåra att lindra på egen hand. 

 

Schematerapi lämpar sig bra vid olika problem, exempelvis med självkänslan och upplevelsen av att inte duga. En ständig rädsla av att misslyckas och då ställa orimligt höga krav på dig själv. Svårigheter att acceptera dig själv som du är och ständigt söka bekräftelse i olika former.  Upplevelser av att vara utanför eller att känna att du inte kan vara dig själv med andra. Du kanske underkastar dig eller blir självuppoffrande på ett sätt som leder till att du förnekar dina egna behov. Schematerapi kan också vara hjälpsamt vid relationella svårigheter till kärlekspartner eller närstående. Schematerapi lämpar sig väl som behandling för par.    

FYSISK AKTIVERING

Jag har genom mina studier till specialist fått kunskap om relationen mellan fysisk aktivitet och psykisk hälsa. Hur ser sambandet ut mellan psykiskt välbefinnande och prestation? Hur kan psykologisk kunskap främja fysisk motivation och prestation hos den aktiva? I behandlingen undersöker jag hur det ser ut med fysisk aktivering i vardagen och hur relationen till kroppen och att röra på sig ser ut? Hur kan avslappning tillämpas för god återhämtningsförmåga?  Jag utgår delvis från fysisk aktivitet på recept (FAR) som är en metod som tidigare utvecklades av Statens folkhälsoinstitut för att främja fysisk aktivitet. kan även fungera som en beteendeaktivering och leda till nya sociala sammanhang och gemenskap med andra personer som följd. En god relation till kroppen och känslan av att klara av saker fysiskt kan också främja självkänslan och självförtroendet. Jag ser både psyke och somatik som delar av en helhet och därför kan fysisk aktivering introduceras och anpassas efter dina egna förutsättningar som en del i behandlingen. 

UTBILDNINGSTERAPI
Utbildningsterapi kommer att erbjudas i begränsad form till ett reducerat pris. I min utbildning på psykoterapeutprogrammet ingår patientarbete under handledning. Handledningen sker utifrån inspelade terapisessioner vilka analyseras av mig själv, men ibland även tillsammans med ett par kolleger och handledare/lärare, för professionell rådgivning. Filminspelningarna ses som arbetsanteckningar och förvaras därför under samma sekretess som journalhandlingar under samtalsterapins gång. Inspelningarna raderas fortlöpande. Det första samtalet är kostnadsfritt och kan ske både fysiskt och digitalt. I det samtalet gör jag en första bedömning för att säkerhetsställa att behandlingen kan passa och vara hjälpsam.  Det blir även en möjlighet för dig att känna efter om jag som terapeut kan passa dig och du får en möjlighet att ställa frågor. 

OM MIG

Jag är född och uppvuxen på Gotland men bor nu i Stockholm med min man och våra två barn. Jag utbildade mig vid Umeå universitet och tog examen våren 2015. Under mina första år som psykolog jobbade jag i Malmö och bodde i Lund. Jag tycker om att spendera tid med vänner och familj och har ett stort intresse av att vara fysiskt aktiv.  Jag har varit aktiv inom ridsport men på senare år tränat triathlon och tävlade i Ironman 2019. Jag har bott och studerat utomlands i flera olika länder och tycker om att resa och upptäcka nya platser. Min nyfikenhet och öppenhet är genomgående i det jag ägnar mig åt. 

 

Uppväxt på Gotland och utbildad psykolog erbjuder KBT och Schematerapi som behandling

MOTTAGNING

Behandlingen är individuell och sker fysiskt på någon av mina två mottagningar på Södermalm i Stockholm. Jag sitter på Bastugatan 39 på måndagar och på Pustegränd 2 på tisdagar, torsdagar och fredagar. Samtalen kan även tillgodoses online via en krypterad videotjänst. Bedömningen och eventuell behandlingsplanering utgår från varje persons önskningar, behov och förutsättningar, från några enstaka konsultationer till en längre psykoterapi om så önskas. Jag tar även emot par.

 

Om jag bedömer att du behöver en annan typ av insats och uppföljning än den jag kan erbjuda, så kan jag vägleda och stötta till att söka en behandlare med bättre kompentens för det du söker eller specialistvård.

MÅNDAGAR

Bastugatan 39

118 56 Stockholm

Sweden

TISDAG. TORSDAG FREDAG

Pustegränd 2

118 20 Stockholm

Sweden

PRISER

Du betalar via Swish eller faktura. Avbokning görs 24 h innan avtalad tid.

Första besök 60 min: 1300 kr 

Återbesök 45 min: 1300 kr

Parsamtal 60 min: 1800 kr

Utbildningsterapi 45 min: 400 kr

Din arbetsgivare eller ditt försäkringsbolag kan i flera fall också betala hela eller delar av en psykoterapeutisk behandling. Hör med dem. 

KONTAKTA MIG

Du är varmt välkommen att kontakta mig med dina frågor eller en bokning av en tid. Skriv gärna till mig via mail eller ring mig på numret nedan så återkommer jag så snart jag kan. 

bottom of page