top of page
Grön ljusstråle


VÄLKOMMEN
Martall psykologi drivs av mig Lina Bratt. Jag är legitimerad psykolog med grundläggande psykoterapitutbildning i KBT (kognitiv beteendeterapi) och PDT (psykodynamisk terapi). Jag vidareutbildar mig nu till specialistpsykolog med inriktning terapi/behandling och legitimerad psykoterapeut vid Institutet för Kognitiv Beteendeterapi.

Under mina år som verksam psykolog har
 en önskan växt, om att kunna erbjuda en mer helomfattande och djupgående psykologisk behandling för de som vill och behöver det. Därför känner jag mig nu både glad och tacksam över att kunna hälsa dig välkommen till min egen mottagning Martall Psykologi.

Jag tar emot klienter för samtal på Söder i Stockholm men även online.
 

BEHANDLING

Behandlingen sker huvudsakligen utifrån kognitiv beteendeterapi (KBT) med inslag av schematerapi. Varje människas behov är unikt och därför anpassar jag behandlingens utformning individuellt. All behandling sker i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Det terapeutiska arbetet sker i spänningsfältet mellan det du berättar om som expert på ditt eget liv och mitt sätt att som terapeut applicera mina kunskaper. Jag eftersträvar att du som min klient får ett engagerat, varmt och förtroendeingivande bemötande.

Grön ljusstråle

INDIVIDUELL BEHANDLING

I KBT fokuserar vi på det som är här och nu och metoden har visat sig effektivt för en rad olika psykiska problem och tillstånd så som behandling av ångest, oro, nedstämdhet, depression, stress, tvångssyndrom, fobier, sorg, eller om du befinner dig i en kris. Jag anpassar behandlingen efter dig och ditt problem.  Jag använder även inslag av Acceptance and Commitment Therapy  (ACT).

 

När KBT inte räcker till, och problemen förstås bättre utifrån tidigare erfarenheter, så erbjuder schematerapi en god förståelse för hur problemen uppstått och har lett till bestående och svårföränderliga tankar, känslor och minnen som leder till problematiska och destruktiva beteendemönster. Jag använder gärna schematerapeutiska inslag i min behandling. Schematerapi tillhör KBT-skolan men har större fokus på kontakten mellan psykolog och klient och innehåller influenser från bland annat anknytningsteori, gestaltterapi och dynamisk terapi. Schematerapi har visat sig fungera väl om problematiken förstås bättre utifrån erfarenheter i barndomen och om problemen är långvariga eller mer relationsbetingade. 

UTBILDNINGSTERAPI
Utbildningsterapi kommer att erbjudas i begränsad form till ett reducerat pris. I min utbildning på psykoterapeutprogrammet ingår patientarbete under handledning. Handledningen sker utifrån inspelade terapisessioner vilka analyseras av mig själv, men ibland även tillsammans med ett par kolleger och handledare/lärare, för professionell rådgivning. Filminspelningarna ses som arbetsanteckningar och förvaras därför under samma sekretess som journalhandlingar under samtalsterapins gång. Inspelningarna raderas fortlöpande. Det första samtalet är kostnadsfritt och kan ske både fysiskt och digitalt. I det samtalet gör jag en första bedömning för att säkerhetsställa att behandlingen kan passa och vara hjälpsam.  Det blir även en möjlighet för dig att känna efter om jag som terapeut kan passa dig och du får en möjlighet att ställa frågor. 

WALK THE TALK

Jag har genom mina studier till specialist fått kunskap om relationen mellan fysisk aktivitet och psykisk hälsa. Att spendera tid och att röra sig utomhus kan bland annat aktivera ett system i vår kropp som skapar en känsla av lugn och ro i vårt autonoma nervsystem, det så kallade parasympatiska nervsystemet. Denna rogivande effekt är en viktig del exempelvis vid återhämtning från stressrelaterad problematik. Fysisk aktivitet kan även fungera som en beteendeaktivering och leda till nya sociala sammanhang och gemenskap med andra personer som följd. Jag ser både psyke och somatik som delar av en helhet och därför kan fysisk aktivering introduceras och anpassas efter dina egna förutsättningar som en del i behandlingen.  Promenader lämpar sig bara om du känner att det känns bekvämt att prata utanför terapirummet och om det bedöms lämpligt utifrån sekretess. Promenader eller sk. walk and talk kan med fördel kombineras med samtal på mottagningen och utgår från KBT och ACT vilka är evidensbaserade metoder för behandling av psykisk ohälsa.

OM MIG

Jag är född och uppvuxen på Gotland men bor nu i Stockholm med min man och våra två barn. Jag utbildade mig vid Umeå universitet och tog examen våren 2015. Under mina första år som psykolog jobbade jag i Malmö och bodde i Lund. Jag tycker om att spendera tid med vänner och familj och har ett stort intresse av att vara fysiskt aktiv. Jag har bott och studerat utomlands i flera olika länder och tycker om att resa och upptäcka nya platser. Min nyfikenhet och öppenhet är genomgående i det jag gör. 

 

Uppväxt på Gotland och utbildad psykolog erbjuder KBT och Schematerapi som behandling

MOTTAGNING

Behandlingen är individuell och sker fysiskt via mottagning på Bastugatan 39 i Stockholm men kan även tillgodoses online via en krypterad videotjänst. Bedömningen och eventuell behandlingsplanering utgår från varje persons önskningar, behov och förutsättningar, från några enstaka konsultationer till en längre psykoterapi om så önskas. Om jag bedömer att du behöver en annan typ av insats och uppföljning än den jag kan erbjuda dig, så kan jag vägleda och stötta dig till att söka en behandlare med bättre kompentens för det du söker eller specialistvård. Jag kan då ge rekommendationer eller uppmana till att söka en remiss via läkare på din fysiska vårdcentral. Detta för att inte starta upp något som ej blir hjälpsamt för dig i längden. 

BASTUGATANS PSYKOLOGMOTTAGNING

Bastugatan 39

118 56 Stockholm

Sweden

PRISER

Du betalar via Swish eller faktura. Avbokning görs 24 h innan avtalad tid.

Första besök 60 min: 1200 kr 

Återbesök 45 min: 1200 kr

Utbildningsterapi 45 min: 400 kr

Din arbetsgivare eller ditt försäkringsbolag kan i flera fall också betala hela eller delar av en psykoterapeutisk behandling. Hör med dem. 

KONTAKTA MIG

Du är varmt välkommen med dina frågor eller en bokning av ett första samtal.

 

Fyll i detta formulär, ring eller skriv till mig via mail så återkommer jag så snart jag kan. 

 

  

bottom of page